חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:27 זריחה: 6:04 כ' באב התש"פ, 10/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הפצת ספרי קה"ת ו'מרכז לעניני חינוך'
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1171 - כל המדורים ברצף
כוחו החשאי של האור
ערכתי נר למשיחי
הפצת ספרי קה"ת ו'מרכז לעניני חינוך'
פרשת מקץ
להאזין לנרות החנוכה
הלכות ומנהגי חב"ד

הצימאון לספרי תורת החסידות בארץ-הקודש הוליד משלוחי ספרים מרוכזים מארה"ב * בחורף תשט"ז הגיע משלוח גדול של ספרי קה"ת ו'מרכז לעניני חינוך' * הרבי ראה בכך מימוש "יפוצו מעיינותיך חוצה" * והקשר בין תמיכה בפרסומים אנטי-סובייטיים ולמשלוחי-הספרים

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

הוצאת הספרים קה"ת זכתה שבראשה יכהן פאר, עוד בטרם עטה את נזר נשיאות חב"ד, כ"ק רבינו בעצמו. מני אז החלה תנופת הדפסה והפצת ספרי חסידות חב"ד, ואלה הביאו את אורה לכל קצוות עולם ובכל לשון.

בשנות נשיאותו הראשונות בוצעו משלוחים מרוכזים של ספרי קה"ת לארצנו הקדושה, ומעקב אחרי ההתנהלות סביב הגעת הספרים מלמד על הצימאון הגדול שהיה לדברי אלוקים חיים עלי כתב.

בשנת תשט"ז שוגר משלוח גדול של ספרי קה"ת ו'מרכז לענייני חינוך'. אולם מעיון בחילופי מכתבים בין יבשתיים מחסידי חב"ד בארץ למזכירות הרבי, מסתבר שספרי יסוד רבים בתורת החסידות נעדרו מן המשלוח והביקוש תמיד גבר על ההיצע.

כך עולה מפנייה של הנהלת ישיבת אחי תמימים בראשון-לציון למזכירות הרבי בשנת תשי"ז, בבקשה לקבל מספר ספרים בסיסיים. השיב על כך המזכיר א. קווינט: "שלום וברכה: בתשובה על בקשתכם לשלח לכם 6 לקוטי תורה חלק א וחלק ב, וכמה ש[ו]"ע של אדמו["]ר הזקן, הנני להודיע לכם כי אין אצלנו אפילו ספר אחד מהספרים הנ"ל זה בערך שנתיים.

"אנו מקוים להדפיס את הש[ו"]ע בעוד איזה זמן, אבל אין ידוע מתי. יכול להיות שבארץ ישראל אפשר יכולים להשיג את הספרים הנ"ל אבל פה אזלו מהשוק ואי אפשר להשיגם אפילו אצל מוכר ספרים. בברכת כט"ס א. קווינט מזכיר".

ב'בטאון חב"ד' חוברת ד' נושאת תאריך י' שבט תשי"ד מופיעה ידיעה בעמ' 29:

"שמחים אנו להודיע, כי נתקבלו כל ספרי חב"ד שיצאו לאור ע"י קה"ת-ליובאוויטש, ובתוכם ספר הספרים התניא עם הגהות, תקונים והוספות, מאמרי דא"ח וחוברות לנוער "שמועסן מיט קינדער און יוגנד" וגם הגדה ש"פ [של פסח] עם באורים ומראה מקומות על כל פסקא. הספרים נמצאים למכירה אצל ידידנו ר' יהודא שמוטקין, רח' אלנבי 92 פנת סמטת בית השואבה תל-אביב".

ועדיין מדובר היה במשלוח קטן ומזערי.

הנחה לרוכשים

שנתיים לאחר מכן נדפסה סקירה מקיפה על "ספרי הוצאת-ליובאוויטש" בחוברת יו"ד (יו"ד שבט תשט"ז) עמודים לז-לח, שככל הנראה ביקשה לעשות היכרות בין ספרי קה"ת לקהל הקוראים ולהגביר את הפצת הספרים של ההוצאה:

"'הוצאת ספרים קה"ת'... נוסדה על-ידי כבוד קדושת אדמו"ר רבי יוסף יצחק נ"ע שניאורסאהן מליובאוויטש, ומתנהל כיום תחת נשיאותו של הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א. באותן השנים, תש"א-ב, הייתה עבודת כ"ק אדמו"ר נ"ע בשדה החינוך והרבצת תורה חסרה מחלקת הוצאת ספרים, ובא מוסד זה והשלים היקפה הגדול שהתכנית הענקית המסתעפת בכל מקצועות חיזוק היהדות בכלל, שדה החינוך, הרבצת תורה והפצת תורת החסידות בפרט.

"יותר משלוש מאות ספרים וקונטרסים נדפסו מאז על-ידי הוצאת קה"ת, שנתפשטו בכל תפוצות ישראל. מהם שנדפסו כמה וכמה פעמים אחרי שהוצאות ראשונות אזלו מן השוק. ביניהם ספרים גדולים בכמות ואיכות, או קונטרסים וחוברות, ירחונים וילקוטים, אשר כולם כאחד מצטיינים בצורתם ותכנם ועשו להם שם גדול בעולם הספר. בכמות בלבד מצטרפים הם ליותר משני מיליונים טופסים, ודי בפרטים אלה להעיד על צעדי הענק שצעד מוסד זה בשדה הוצאת ספרים מאז הוסדו".

הסקירה מוסיפה ומפרטת את סוגי הספרים הנדפסים. הסוג הראשון מונה ספרי חינוך במסגרת ה"מוסד בלתי מפלגתי לכל ענייני חינוך". "כאן יבואו ספרי ה'מרכז לענייני חינוך' מופיעים בלשון הקודש, אידית, אנגלית וצרפתית. בקרוב עומדת להיפתח גם מחלקה ספרדית". הסוג השני: "כולל בעיקר הנדפס בהוצאת הספרייה 'אוצר החסידים' בתורת החסידות, חקירה, מוסר והלכה. רוב הספרים הם מיצירת נשיאי חב"ד מראשית התנועה ועד היום". הסוג השלישי: "הוצאות שונות שלא נכנסו בשני הסוגים הנ"ל, כמו, לדוגמה, ה'שדי חמד' שיוצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו".

הסקירה מסיימת בהבטחה למחירים מוזלים מאוד: "במסגרת השגת ספרים מארצות הברית במחיר של לירה לדולר – יכולים להשיג גם את כל ספרי הוצאת קה"ת... אלה שקונים סכום גדול של ספרים מקבלים הנחה מיוחדת במינה. כמו כן ישנה אפשרות להשיג ספרי קה"ת בתשלומים חודשיים נוחים. הזדרזו והכניסו לבתיכם אוצר יקר זה של ספרי קה"ת".

בנוסף פורסמה איגרת של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע המבהירה את מעמדה של הוצאת קה"ת כבעלת הסמכות הבלעדית להדפסת ספרי קה"ת: "שמועה הגיעני אשר איזה מאנ"ש ותלמידי התמימים יחיו מדפיסים ספרים בנגלה ובדא"ח המשתייכים לנשיאי חב"ד, מבלי לקבל תחילה רשות על זה.

"והנני בזה להודיעם אשר הדפסת הספרים בנגלה ודא"ח נמסרה על-ידי המוסד להוצאת ספרים, קה"ת – קרני הוד תורה – והנני מבקש את כאו"א מאנ"ש ותלמידי התמימים יחיו לסייע להמוסד קה"ת בעבודתם הק' להתדבר תחלה עם המוסד קה"ת באופן סיועם ועזרתם בזה, והשי"ת יצליחם בגו"ר, ומבלעדי המוסד קה"ת בל יהין שום אחד מכם להדפיס ספר מהספרים הנ"ל וכל השומע לי יתברך ברוב טוב גשמי ורוחני. ידידם הדו"ש ומברכם בגו"ר. יוסף יצחק".

חסידות היא אור עצמי

בידיעה שפורסמה בחוברת י"א (ל"ג בעומר תשט"ז) על כינוס מטעם ה'מרכז לעניני חינוך' בכפר חב"ד אנו קוראים על כינוס מיוחד בנושא הפצת ספרי חב"ד:

"ביום א' דחוה"פ התקיימה בכפר חב"ד אסיפה רבת משתתפים מטעם הסניף הארצישראלי של 'מרכז לעניני חינוך'. מטרת האסיפה היתה לחפש דרכים איך להפיץ מעינות החסידות, כתבי נשיאינו הקדושים חוצה. דברי פתיחה השמיע ידידנו הרב אברהם שי' פריז ושילב בתוך דבריו קטעים ממכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א המדגישים הכרח השעה להפיץ ספרי הוצאת קה"ת ליובאוויטש.

"הרב שניאור שי' גרליק מרא דאתרא והרב דוד שי' חנזין הלהיבו את קהל הנאספים הרב בנאומים חודרים, בהדגישם שענייני כ"ק אדמו"ר שליט"א הם נתינת כח ועידוד לכל אחד ואחד למלאות שליחות הנשמה שלו ובירור חלקו בעולם.

"בתכנית מפורטת ונרחבת סיים הרב זוסיא שי' וילימובסקי והדגיש כי אנן פעלא דיממא אנן ועלינו להאיר לבביהם ובתיהם של ישראל על ידי כתבי רבותינו הקדושים נשיאי חב"ד, כי חסידות היא אור-עצמי שנתגלתה על ידי מס"נ של רבותינו עבור כלל ישראל. הנאספים החליטו לעמוד בקשר עם ועד הפצת ספרי קה"ת באה"ק ת"ו למען הפצת המעינות חוצה".

דרישת השעה

בחוברת י"ב (ח"י אלול תשט"ז) פורסמה במסגרת אגרתו של הרבי בנושא מכ"ד בסיוון תשט"ז בקשר להפצת ספרי קה"ת: "במענה על מכתבו מח"י סיון בבשורה טובה שמפיץ ספרי חב"ד במדה האפשרית, ואף שאינו מפרט בזה הרי כפי דרישת השעה ובפרט שמתקרבים אנו לקץ גלותנו וידוע המענה דמלכא משיחא לכשיפוצו מעינותיך חוצה שהפצת ספרי חסידות הוא אחד הדברים בזה, מובן שצריך להתאמץ ולהוסיף בזה כהנה וכהנה,

"וידוע מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין שאם עד עתה הפיץ במדה האפשרית צריך להתעסק גם בהגדלת המדה והוא ע"י תעמולה בעצמו וע"י אחרים בהכרח לימוד תורת החסידות וכו' ובפרט שתעמולה זו מצ"ע ג"כ הכרחית וחיונית היא, וכיון שהאמור הוטל על כל אחד ואחד מדורנו זה המכיר בחובתו וזכה להוודע ממאור שבתורה זוהי תורת החסידות, בודאי ניתנו לו הכחות למלאות ציווי וחובה זו, והשי"ת יצליחו שיהי' בלי עכובים ובמדה גדולה והולכת וגדלה עוד יותר".

גיוס 'תכנית וושינגטון'

בקיץ תשי"ג ביקר מזכירו של הרבי הרב ד"ר ניסן מינדל בארץ-הקודש, וביקורו נוצל כדי לארגן רישיון להבאת ספרי קה"ת לארץ-הקודש. בין השאר ביקר יחד עם העסקן החב"די המפורסם ר' פיני'(ה) אלטהויז במשרד החינוך ופגש בד"ר מיכאל איש שלום, חוקר וסופר, שהיה ממונה על אישורי ייבוא ספרים.

על כל זה למדנו מאיגרת הד"ר מינדל לד"ר איש שלום מח' טבת תשי"ד (נדפס ע"י ועד הנחות בלה"ק לש"פ ויחי תשע"ב) הפותחת בקטעים הבאים:

"בבקורי הראשון בארץ-הקודש תבנה-ותכונן בשלהי קייטא [=בסוף הקיץ], נעם לי לבקר את מעלת-כבודו במשרד החינוך, בלוית ידידנו הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר פינחס שי' אלטהויז, בקשר עם רשיון יבוא לספרי ה"מרכז לעניני חינוך" וקה"ת, לפי תכנית ושינגטון. ובהזדמנות זו אביע לו תשואת-חן עבור התענינותו ועזרתו בזה, ובטח גם להבא יעשה כל אשר ביכלתו להעניק לספרינו הזכויות הראויות להם".

'תוכנית ושינגטון' הייתה יוזמה של ממשלת ארצות-הברית במסגרת עידוד פרסומים והוצאה-לאור של ארגונים בעלי מגמה אנטי-סובייטית.

כך התאפשר לפרסומי ה'מרכז לעניני חינוך' ו'קה"ת' לזכות ברישיונות יצוא גם לארץ-הקודש. בחורף תשט"ז התנהלה התכתבות רצופה עם הגורמים המשרדיים השונים, בעיקר עם משרד המסחר והתעשייה (אחרי שהאחראים ב'משרד החינוך' אישרו עקרונית את הבקשה).

בז' חשוון תשט"ז הונפקה בקשה לרשיון יבוא מס' 29276. המערך: ספרי קודש, בסך: 75,000$

לפני כן שיגרה אגודת חסידי חב"ד את המסמך הבא:

]

"כ"ה תשרי תשט"ז

11.10.55                                                                                                דחוף

לכבוד

משרד המסחר והתעשיה,

המדור ליבוא ספרים,

ירושלים

הנדון: יבוא ספרי-קדש מארצות הברית

במסגרת ההסכם

א.נ.מ.

"לפני שנה וחצי קבל "מרכז לעניני חנוך' של חב"ד בניו-יורק קונטרקט על 65 אלף דולר לשלוח ספרי חב"ד לישראל במסגרת ההסכם. קבלנו כאן ממשרדכם רשיונות יבוא על הסכום הנ"ל ונצלנו אותם מזמן. כפי שידוע למשרדי הממשלה שחקרו את הבעיה בשנים הקודמות – הספרים מיועדים לאלפי חסידי חב"ד ורבבות אוהדיהם.

"קיבלנו עכשיו מכתב מ"מרכז לעניני חנוך" מניו-יורק שקבלו שמה קונטרקט מספר 1195 לשלוח ספרי חב"ד על סכום של 75 אלף דולר שנתן מ-1 אוגוסט 1955 עד 1 אוגוסט 1956. הרשימה כוללת את כל הספרים הישנים שאושרו כאן ומקצתם חדשים שהם רק חב"ד ואינם מתחרים בשום ספרים המופיעים ע"י מולים בישראל.

"רצ"ב בקשה לרשיון יבוא על 75 אלף דולר. את הספרים נביא בפעמים אחדות תוך תקופת הקונטרקט. כדי למנוע מכם ומאתנו טרחה, הרינו מביאים את זה בבת אחת, הואיל ותקופה די ארוכה אכן נסתים רשיוננו הקודם ולא הבאנו ספרים לישראל, נוצר מחסור בספרים רבים שאזלו מזמן וחסידינו מחכים להם. בהתאם לכך נבקש אתכם בכל לשון של בקשה לאשר לנו את הרשיון-יבוא בהקדם האפשרי. בכבוד רב".

ושוב שוגר המכתב הבא:

"א' כסלו תשט"ז, לכבוד משרד המסחר והתעשיה, המדור ליבוא ספרים, לידי מר זקהיים, ירושלים. הנדון: יבוא ספרי-חב"ד מארצות הברית...

"לפני למעלה מחדש הגשנו לכם בקשה לרשיון יבוא ספרי חב"ד מארצות הברית. כידוע לכם הספרים המובאים על ידינו אינם מתחרים בשום ספרים המופיעים ע"י מו"לים בישראל.

"בהתחשב עם השנויים העלולים לחול בשער המטבע והואיל שהספרים מיועדים בעיקרם לתלמידי חכמים, חסידי חב"ד ואוהדיהם שאינם עשירים, אנא להוציא את הרשיון במלואו. נמסר לנו שבימים האחרונים אושרה בקשתנו והרינו מבקשים בכל לשון של בקשה שתסדרו את הרשיון המבוקש בהקדם האפשרי. בכבוד רב".

בתגובה נתקבל המסמך הבא:

]

מדינת ישראל

משרד המסחר והתעשיה, אגף התעשיה הקלה

ירושלים

בכסלו תשט"ז

25 בנובמבר 1955

012269 מס' 515/3

לכבוד

אגודת חסידי חב"ד

בארצנו הקדושה תובב"א

ת"ד 689

תל-אביב

אדונים נכבדים,

הנדון: בקשה מספר 29276 ליבוא ספרי קודש.

בתשובה למכתבכם מא' כסלו תשט"ז הנני מבקשם להגיש לנו פרטים מדויקים על כמויות הספרים שברצונכם להזמין.

עם קבלת הפרטים המבוקשים נטפל בבקשתכם הנ"ל.

בכבוד רב

מ. זהר

מנהל מחלקת הניר והשונות".


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)