חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:05 זריחה: 6:20 י"ג בניסן התש"פ, 7/4/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקב"ה משתעשע בכל יהודי
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאוויטש, מעובד ע"י צ' לבנוני
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1079 - כל המדורים ברצף
אצלי לא הכול בסדר
יש חדש
הקב"ה משתעשע בכל יהודי
ראש-השנה
יהי-רצון של רועה
התרת עגונות
תשובה לצדיקים
לא לחזור לתעות
זעקת ה'אשמורות' בכותל המערבי
פרוזבול ו'עירוב תבשילין'

בשבת שלפני ראש-השנה קוראים את הפסוק "אתם ניצבים היום כולכם". מסביר הבעש"ט, ש"היום" הוא ראש-השנה, ועל-ידי שכל בני-ישראל עומדים באחדות, "כולכם" – הם "ניצבים" וזוכים בדין.

האחדות הזאת אינה פשוטה. בהמשך הפסוקים מפורטים הסוגים המגוּונים הקיימים בעם-ישראל, מ"ראשיכם שבטיכם" ועד "חוטב עציך ושואב מימיך". האחרונים מוזכרים בפסוק אחרי הגרים, משום שאין מדובר בסתם בעלי-מקצוע. חוטבי העצים ושואבי המים היו הכנענים שבאו להתגייר בימי משה, "ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים", והיו אסורים לבוא בקהל. איך תיתכן אפוא אחדות שלמה בינם ובין "ראשיכם"?

מפסיק מעיסוקיו

העניין יובן על-פי סיפור מעשה שהיה בבעש"ט. פעם אחת הגיע ליישוב ודיבר לפני התושבים על אהבת-ישראל. המשיל להם הבעש"ט משל מיהודי תלמיד-חכם עצום, בקי בש"ס ובמפרשיו, היושב ומתעמק ב'תוספות' סבוך. בתוך כך ניגש אליו בנו הקטן ואומר לו איזו 'חכמה'. הלמדן מתפעל מה'חכמה' ומפסיק מלימודו כדי שיוכל ליהנות ממנה.

המשיך הבעש"ט: גם הקב"ה עסוק כביכול במעמקי התורה, כמו שאמרו חז"ל: "שלוש שעות הראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה". אבל כאשר יהודי עושה דבר טוב, הקב"ה מפסיק כביכול מעיסוקיו כדי להתבונן ב'חכמת' בנו, עם-ישראל.

התשובה למלאכים

וסיים הבעש"ט: כאשר הודיע הקב"ה למלאכים על רצונו לברוא את האדם, טענו המלאכים "מה אנוש כי תזכרנו". הראה להם הקב"ה כיצד היהודי טרוד כל היום בטרדות הפרנסה, ובכל-זאת מניח את כל עסקיו ורץ להתפלל מנחה בבית-הכנסת ושומע שיעור תורה.

אמר הקב"ה למלאכים: אתם, מלאכים, אין לכם שום טרדות, ואילו האדם "רֵחיים על צווארו", שהרי אני ציוויתיו לפרנס את משפחתו – ובכל-זאת ראו איך הוא מתנהג! הקב"ה מתפאר אפוא לפני המלאכים במעשיו הטובים של יהודי.

יוקר של יהודי

כאן רואים את היוקר של כל יהודי אצל הקב"ה. גם מי שנמצא בדרגה של "חוטב עציך ושואב מימיך" הוא יהודי, שהרי בכל-זאת התגייר וקיבל עליו עול תורה ומצוות. עצם העובדה שהוא חייב במצוות מעידה על הקשר הפנימי והעמוק שלו עם הקב"ה בכבודו ובעצמו, שהלוא זה עניינה של מצווה, היוצרת 'צוותא' בין יהודי לקב"ה.

מי שיתבונן בדברים לא יזדקק לקבלת-עול ואפילו לא להבנה רוחנית מיוחדת, כדי לחוש את מעלתו של כל יהודי. אפילו הנפש הבהמית של יהודי מבינה שהיהודי השני, תהיה דרגתו אשר תהיה, יקר מאוד בעיני הקב"ה, וממילא אין שום קושי להתאחד עמו, ועד לדרגת "לאחדים כאחד".

(תורת מנחם כרך כג, עמ' 288)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)