חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:26 זריחה: 5:49 כ"ה באייר התשפ"א, 7/5/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להאריך את שעות הלימוד בבתי-הכנסת בלילה!
המעשה הוא העיקר

נושאים נוספים
התקשרות 738 - כל המדורים ברצף
השליחות בחינוך – להקים נופלים בדרך
תפקיד התמימים בהבאת המשיח
ה"חוזר" הראשי אצל אדמו"ר הזקן
פרשת תצא
הוו מתונים בדין
להאריך את שעות הלימוד בבתי-הכנסת בלילה!
הלכות ומנהגי חב"ד

להוסיף ולהרבות ב"הקול קול יעקב", בכמות ובאיכות

בהמשך למה שאירע היום – שנוסף בית-כנסת ובית-מדרש בכפר חב"ד שבארצנו הקדושה,

ויהי רצון שתהיה זו התחלה טובה . . ותהיה זו הכנה קרובה ל"מקדש" כפשוטו, על-ידי שכל "מקדש מעט" יהיה "בית גדול", כשני הפירושים בזה, "מקום שמגדלין בו תורה", ו"מקום שמגדלין בו תפילה", ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים".

...נוסף לעניין שניתוסף עוד בית-כנסת ובית-מדרש, הרי אחת ההקדמות לבית-המקדש השלישי היא, על-ידי שיוסיפו ב"הקול קול יעקב" בבתי-כנסיות ובתי-מדרשות הקיימים כבר, בהוספה בכמות ובאיכות.

במיוחד כאשר הולכים מהקל אל הכבד: קל בהרבה ליישם את ההוספה בכמות ובאיכות בבתי-כנסיות ובתי-מדרשות הקיימים כבר, מאשר לבנות בית-כנסת ובית-מדרש חדש...

יש לדאוג שאכן יתוסף פשוט בכמות השעות שבתי-הכנסיות ובתי-המדרשות פתוחים, וגם באיכות – באופן הלימוד בהם, בהתמדה בשקידה ובחיות וכו'.

על-ידי כך אין ידי עשיו שולטות

 [. .] על-ידי כך דווקא שיוסיפו בפתיחת בתי-כנסיות ובתי-מדרשות בלילה – ובמיוחד בדורנו זה, דהמנהג פשוט בכל תפוצות ישראל שבכל בית-כנסת יש שיעורים גם בלילה, ובמילא מקבל בית-הכנסת גם את קדושת בית-מדרש – הנה על-ידי שמתווסף ב"הקול קול יעקב" – נפעל ממילא ש"אין ידי עשיו שולטות".

[. .] והמעשה הוא העיקר: היות ואגודת הרבנים יצאה ב"קול קורא" באריכות גדולה, על חשיבות פתיחת בתי-הכנסיות ובתי-המדרשות בלילה, והרי אין (הם) צריכים לסמיכה כו'.

אך היות וצריך להמשיך בפעולות אלו גם לאחר זמן, ובכמה מקומות כרוך הדבר בחסרון-כיס וכו' (כפי שעושים 'רעש' שיש צורך ביותר כסף עבור השמש, ועבור הסקה ונר למאור וכו' וכו', והעיקר – עבור הוצאות שומר הפתח, שמירה כפשוטה) –

ומכיוון ש"יש בו חסרון כיס", והדבר נוגע "מיד ולדורות" – מצווה לזרז את כל אחד ואחד לעשות כל התלוי בו, כדי שבתי-הכנסיות ובתי-המדרשות . . יהיו פתוחים זמן ארוך יותר בכמות, בין בחורף בין בקיץ, על-אחת-כמה-וכמה שעות ביום ושעות בלילה, ובדרך ממילא יתווסף גם באיכות [הלימוד], ובמיוחד אם גם ישתדלו להוסיף באיכות הלימוד.

(משיחת י"א ניסן תשל"ח, לרגל חנוכת "בית מנחם", שיחות קודש תשל"ח עמ' 141 ואילך)

לחדש את ה'רעש גדול' לפתיחת בית-הכנסת בלילה...

עניין נוסף שהחל כבר מחמישה עשר באב, על אחת כמה וכמה כאשר עברו כמה ימים מאז –

בעניין זה רואים כיצד באמריקה יש לכפול כל דבר ולשלש כל עניין שאומרים, והלוואי שאז הדבר יועיל –

בנוגע לחמישה עשר באב אומרת הגמרא "מכאן ואילך דמוסיף יוסיף", שאז "מוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה", שבפשטות ההוספה בתורה קשורה עם הלילה.

עניין זה קשור עם מה שעשו רעש גדול – ורעש טוב – שבתי-הכנסיות ובתי-המדרשות יהיו פתוחים גם בלילה. שנוצרה מכך התעוררות, ואכן נרתמו וקיימו את הדבר בפועל. אך לאחר-מכן עבר משך זמן, עד אשר עתה – אין קול ואין עונה...

מדוע "אין קול ואין עונה" – מכיוון שבית-הכנסת ובית-המדרש סגור. אם היו בתי-הכנסת ובתי-המדרש פתוחים, היו יהודים נכנסים לשם, והיה אז נשמע ה"קול קול יעקב" בבתי-הכנסת ובבתי-המדרש.

ומכיוון שבאים מחמישה-עשר באב . . כדאי שיחדשו שוב את הרעש שעשו בזמנו, שבתי-הכנסת ובתי-המדרש יהיו פתוחים גם בלילה,

ולעשות זאת באופן שמרעש זה יבוא הדבר ב"קול דממה דקה", ב"דברי חכמים בנחת נשמעים" – לימוד התורה בבתי-המדרשות.

לימוד התורה לשמה – על-ידי הקדמת התפילה

ובכדי שלימוד התורה יהיה בהצלחה – יש לצרף לכך את ההקדמה של עבודת התפילה בבתי-כנסיות. כי עניין עבודת התפילה גורם את ה"ברכו בתורה תחילה", שלימוד התורה יהיה מתוך יראת שמים, לימוד התורה לשמה.

...ומובן בפשטות שגם כאשר אוחז בהתחלת הלימוד, שאז לימודו הוא שלא לשמה עדיין, צריך הוא לבית-כנסת ובית-מדרש פתוח, ובמיוחד בשעות הלילה. שהרי בכך מתבטא החידוש וההוספה בלימוד התורה שצריכה להיות החל מחמישה-עשר באב.

אז מקויימת ההבטחה "דמוסיף יוסיף", כפירוש רש"י "יוסיף חיים על חייו".

(שיחת כ"ף מנחם-אב תשל"ט, שיחות קודש עמ' 573-572)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)