חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:37 ג' בסיון התש"פ, 26/5/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ברכת האילנות – כיצד?
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1265 - כל המדורים ברצף
ייחודו של לוח-השנה היהודי
יש חדש
מסירות-נפש בשביל המילה
נגעים
מנוחה של רבי
כוחה של חברותא
הנער האמיץ
הגאולה – לידת זכר
בשביל זה יש 'ידידים'
ברכת האילנות – כיצד?

שאלה: מתי מברכים את 'ברכת האילנות'?

תשובה: זו ברכה שמברכים רק בימי חודש ניסן (ויש מקילים לברך גם באדר או באייר). אדם שרואה בחודש זה אילנות מאכל (ממין שעושה פירות) -  אם אפשר: שני עצים כאלה - הנתונים בפריחתם, צריך לברך:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני-אדם".

המקובלים מברכים מחוץ לעיר, במניין, ורק בחודש ניסן ובימות החול, ולאחר הברכה נותנים לצדקה לעילוי נשמות ישראל ולתיקון הנשמות המגולגלות בעצי השדה ובעשבים (על-פי הזוהר, הנשמות מהעולם העליון משוטטות בחודש זה בגינות ובפרדסים), ומוסיפים פסוקים ותפילות לבקש רחמים עליהן.

ברכה זו מברכים רק פעם אחת בשנה, בפעם הראשונה שרואים את האילנות פורחים. מי שכבר בירך את הברכה אינו חוזר עליה באותה שנה, גם אם ראה אילן מאכל ממין אחר בפריחתו.

אין מברכים ברכה זאת אם האילן הורכב באילן אחר בדרך האסורה על-פי ההלכה. רבים מהפוסקים סבורים שאפשר לברך גם על עצי 'ערלה' (בשלוש השנים הראשונות שלהם).

אם הפרחים כבר נשרו, אין לברך. ויש פוסקים המתירים לברך כל עוד לא גדל הפרי כל-צורכו.

מקורות: ברכות נד,א. נח,ב. זוהר פ' בלק קצו,ב. טושו"ע או"ח סי' רכה-רכו; באר-היטב, משנה-ברורה, כף-החיים ופסקי תשובות, וש"נ. סידור אדמו"ר הזקן, 'סדר ברכת הנהנין', פי"ג סי"ב-יד (נדפס בסוף השו"ע שלו ח"א. וראה במהדורת הרב אלאשווילי הע' קי,קיב). שערי הלכה ומנהג או"ח ח"א סי' קיד. קצות השלחן סי' סו בבדי השלחן ס"ק יח. הגדת 'חזון עובדיה' עמ' יד, וש"נ.


   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)