''
| | | |
: 19:14 : 6:06 ' ", 19/4/21


( " - ("

: כשיודעים שאין זה אלא ניסיון – מתבטלים כל הקשיים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')