''
| | |
: 17:05 : 6:41 " ", 21/1/20


( " - ("

: משלשלים הטלית על הראש, ומתפללים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')