''
| | |
: 17:40 : 6:06 " ", 3/3/21


( " - ("

: גילוי פנימיות התורה באופן ד"יפוצו מעיינותיך חוצה"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')