''
| | |
: 18:01 : 6:50 ' ", 20/10/20


( " - ("

: גילוי פנימיות התורה באופן ד"יפוצו מעיינותיך חוצה"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')