''
| | |
: 16:52 : 5:57 " ", 29/10/20


( " - ("

: "מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדיברות בדיבור אחד"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')