''
| | |
: 18:31 : 6:32 ' ", 25/9/20


( " - ("

: נקודת כל העניינים – "ודוד עבדי נשיא להם לעולם!
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')