''
| | |
: 19:05 : 6:20 " ", 6/4/20


( " - ("

: נקודת כל העניינים – "ודוד עבדי נשיא להם לעולם!
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')