''
| | | |
: 19:14 : 6:06 ' ", 19/4/21


( " - ("

: תפילין אחר השקיעה / זמן מנחה בערב שבת
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')