''
| | |
: 19:40 : 5:37 ' ", 28/5/20


( " - ("

: ברכת התורה על 'תורה חדשה' שילַמד הקב"ה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')