''
| | |
: 18:33 : 6:32 ' ", 24/9/20


( " - ("

כל יהודי הוא "מלך" על הטבע – בכוח התנהגותו הניסית

      
    ('' 2002)   '' -  ('')