''
| | |
: 18:01 : 6:50 ' ", 20/10/20


( " - ("

גילוי פנימיות התורה באופן ד"יפוצו מעיינותיך חוצה"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')