''
| | |
: 19:05 : 6:20 " ", 6/4/20


( " - ("

נקודת כל העניינים – "ודוד עבדי נשיא להם לעולם!

      
    ('' 2002)   '' -  ('')