''
| | |
: 19:08 : 6:17 " ", 10/4/20


( " - ("

כפי שיהודי מתנהג עם רעהו, כך בדיוק מתנהגים עמו מלמעלה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')