''
| | |
: 16:36 : 6:30 ' ", 8/12/19


( " - ("

למה אומרים פסוקי שופרות בראש השנה שחל בשבת

      
    ('' 2002)   '' -  ('')